KNIHA: Tim Seldin – Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori

Kniha, ktorá by ma zrejme podľa obálky a spracovania nezaujala. Už aj názov je robený na štýl americkej literatúry sľubujúcej rýchle zázraky. Kniha má krásne hladké strany plné farebných obrázkov. U takýchto kníh mám tendenciu očakávať slabú textovú časť. Avšak narazila som na viaceré odporúčania na túto knihu. A hlavne po čítaní Tajuplného detství od Márie Montessori som mala chuť na niečo jednoduché, čo mi zhrnie základy montessori pedagogiky. Mali ju aj v knižnici, tak som si povedala, že ju aspoň zbežne prebehnem. A kniha príjmene prekvapila. Myslím, že mi veľmi dobre zhrnula hlavné body učenia Márie Montessori.

Čo je Montessori?

Asi pred 100 rokmi zaviedla jedna mladá žena v Taliansku nový prístup k výchove, založený na podpore a rešpekte. Dospela k názoru, že detský potenciál sa môže plne rozvinúť len ak má dieťa prvé roky dostatočné podnety. Všimla si, že deti prechádzajú viacerými vývinovými fázami, z ktorých každú charakterizujú špecifické sklony, záujmy a spôsob myslenia (tzv. senzitívne obdobia).  Odpozorovala, že na deti dobre vplýva usporiadané prostredie, kde má všetko svoje miesto. Dala deťom priestor rozvíjať vlastnú nezávislosť a uvedomila si, že pokiaľ sú deti vedené postarať sa o všetko sami, rastie sebadôvera a sebaúcta. Prvý detský dom, v ktorom sa starala o opustené siroty, a výsledky ktoré dosiahla vzbudili velkú pozornosť po celom svete.

Senzitívne odbobia

Mária Montessori zistila, že deti prechádzajú rozlišnými fázami intelektuálneho záujmu a zvedavosti – tzv. senzitívne obdobia. V týchto obdobiach ich fascinujú určité aspekty okolitého prostredia a majú jedinečnú príležitosť učiť sa určité veci. Táto príležitosť sa už v takej silnej miere nemusí nikdy inokedy zopakovať. (Napríklad malé deti vo veku 2-3 roky sa veľmi ľahko naučia materinskú reč, v neskoršom veku to ide oveľa horšie.) Začiatok aj koniec každého senzitívnho obdobia je u každého dieťaťa odlišný. Ich načasovanie je len približné. Je preto potrebné vnímať aktuálne záujmy každého dieťaťa a podporovať ich v nich. Ak deti dostatnú správne podnety v správnom čase, sú schopné učiť sa takmer nevedome.

Ako usporiadať domov pre deti

Pri usporiadaní domácnosti pri deťoch je samozrejme prvoradá bezpečnosť. Ale tiež dôležité je upraviť priestor takým spôsobom, aby pomáhal dieťaťu stať sa samostatné. No a v neposlednom rade je to vyžarovanie krásy a harmónie. Pri bezpečnosti je dôležité myslieť aj na to, že dieťa porebuje aj slobodu pohybu. Čiže riešenie prostredníctvom ohrádok nie je zrovna ideálne. Treba vytvoriť prostredie, v ktorom sa môže dieťa pohybovať bez toho, aby sme sa oňho báli. Výzdoba bytu by mala byť aj v zornom uhle dieťaťa, nech má pohľad na kvalitné umenie a pekné veci. Pri výbere hračiek by sme sa mali riadiť kvalitou a kvalitnými materiálmi, a usporiadať ich prehľadne na policiach. Vyberajte hračky, z ktorých môže dieťa niečo skladať, stavať. Vyhýbajte sa takým, čo samy niečo robia a dieťa len pozerá. Je dobré vytvoriť priestor pre dieťa v miestach, kde sa zdržuje celá rodina. Hračiek ani kníh by nemalo mať dieťa vyložených príliš veľa, aby bolo jednoduché pre neho udržiavať poriadok. Ak má hračiek viac, radšej ich zamienať. Je vhodné mať nábytok primeranej výšky pre dieťa – police, stôl, stolička, vešiaky.. Miesta, ktoré majú výšku pre dospelých, môžeme deťom sprístupniť prostredníctvom učiacej veže alebo schodíkov. Priestor prispôsobený deťom podporuje ich samostatnosť, spokojnosť aj udržiavanie poriadku.

Svet všetkými zmyslami

Od narodenia do šiestich rokov je nesmierne dôležité trénovanie zmyslového vnímanie. Práve vtedy sa u detí najviac rozvíja nervový systém. Všetko, čo dieťa zmyslovo zažije v ňom zanecháva dojem, stimuluje mozog aj nervové spojenia. Dobrým spôsobom na zmyslovú stimuláciu je napríklad kôš plný pokladov, do ktorého vložíme rôzne predmety z prírody či domácnosti – rôzne materiály, štruktúry, tvary, farby, vône..

Pomôž mi, aby som to urobil sám

Malé deti sa zo všetkého najviac usilujú o samostatnosť. Ak im pomôžeme, aby robili veci sami, nasmerujeme ich na cestu samostatnosti, a prispejeme aj k ich spokojnosti. S trochou vedenia sú deti schopné sa naučiť ako nerobiť neporiadok, upratať si po sebe, či pomáhať pri domácich prácach. A hlavne, budú sa z novonadobudnutých schopností veľmi tešiť. Malé deti chcú byť súčasťou sveta dospelých, chcú robiť činnosti ako dospelí. Práca môže byť rovnako zábavná ako hra, len musia dostať príležitosť si ju vyskúšať.  Malé deti chcú byť prirodzene tam, kde niečo robíme. Väčšina z nich chce doma pomáhať, aby sa cítili užitočné a veľké.

Láskyplná atmosféra

Dôležitou súčasťou montessori výchovy je aj slušné správanie. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť je vlastný príklad, povzbudzovanie, bezpodmienečná láska a rešpektujúci prístup. V deťoch musíme budovať charakter a vnútornú motiváciu, nie slušné správanie za odmenu, či kvôli vyhnutiu sa trestu.

V knihe je veľa konkrétnych tipov s množstvom fotografií – ako uložiť hračky, ako podporovať jednotlivé zmysly, tipy a triky na podporu samostatnosti, ako zvládnuť hygienu, obliekanie aj domáce práce, ako učiť slušnosti a zdvorilosti, ako riešiť konflikty… Veľmi sa mi páčili tieto konkrétne príklady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *